Jak zgodnie z prawem przekazywać dane swoich Klientów innym podmiotom?

Prawo w marketingu

Działalność marketingowa wiąże się na co dzień z przekazywaniem danych klientów innym podmiotom, które realizują określone usługi dla administratora danych, np. prowadzą jego profile w mediach społecznościowych czy dostarczają narzędzi do wysyłania newslettera. Dla zapewnienia zgodnego z prawem przepływu danych osobowych, trzeba skorzystać w tych sytuacjach z mechanizmu powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe, czyli co?

W pierwszym kroku musimy jednak sprawdzić, czy informacje udostępniane innemu podmiotowi są danymi osobowymi. Tylko wówczas będziemy musieli korzystać z opisywanego w artykule mechanizmu.

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (czyli człowieku). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora, jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer identyfikacyjny,
  • dane o lokalizacji,
  • identyfikator internetowy lub
  • jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej1.

Danymi osobowymi są zatem wszelkie informacje o naszym kliencie, a także potencjalnym kliencie, które pozwalają go zidentyfikować,...

Ten materiał dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy