AI ACT – co zmieni unijny akt w zakresie korzystania ze sztucznej inteligencji?

Prawo w marketingu

21 maja br. Rada UE zatwierdziła rozporządzenie znane pod nazwą „AI Act”. To pierwszy na świecie akt prawny kompleksowo regulujący zagadnienie sztucznej inteligencji. Jego przepisy mają szczególne znaczenie dla zarówno przedsiębiorców działających w branży IT, jak i dla podmiotów korzystających z systemów sztucznej inteligencji w ramach swojej działalności profesjonalnej.

Jednym z najpopularniejszych tematów medialnych ostatnich miesięcy jest relacja pomiędzy sztuczną inteligencją a rozmaitymi sferami codziennego życia. Wśród wielu poruszanych publicznie zagadnień z tego obszaru jest kwestia tzw. AI Act, czyli pierwszego na świecie aktu prawnego kompleksowo regulującego korzystanie ze sztucznej inteligencji. AI Act stanowi unijne rozporządzenie, którego tekst od wielu miesięcy był przedmiotem uzgodnień. Finalnie rozporządzenie zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski 13 marca 2024 r. oraz przez Radę UE – 21 maja tego roku. Oznacza to, że AI Act już niebawem wejdzie w życie – tj. 20 dni po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Przy tym część przepisów stanie się wiążąca po upływie 6 miesięcy od wejścia rozporządzenia w życie, a kolejne będą sukcesywnie wprowadzane. W całości przepisy zaczną obowiązywać wraz z końcem 2030 r.

Jako rozporządzenie AI act będzie stosowany bezpośrednio przez państwa członkowskie UE, toteż już teraz warto zapoznać się z kluczo...

Ten materiał dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy