Jakie możliwości korzystania z cudzego contentu w kontekście tworzenia memów daje prawo autorskie?

Prawo w marketingu

Pojęcie mema (ang. meme) zawdzięczamy Richardowi Dawkinsowi, który już w 1976 r. określił mem jako jednostkę przekazu kulturowego lub naśladownictwa, którą można traktować jako komplementarną w stosunku do genów będących przekazem informacji biologicznej. Samą nazwę „mem” naukowiec stworzył właśnie poprzez analogię do pojęcia genu. Jako przykłady memów podawał już wtedy melodie, powiedzonka lub idee. Współcześnie memy kojarzone są głównie z humorystycznymi treściami (obrazki, filmiki, teksty) powielanymi powszechnie przez użytkowników internetu. Memy na stałe wpisały się w obraz współczesnego internetu. Coraz częściej są również komercjalizowane i wykorzystywane w marketingu internetowym (tzw. meme marketing). Choć memy nie posiadają definicji legalnej i nie odnosi się do nich wprost żaden akt prawny, to ich tworzenie i rozpowszechnianie nie jest obojętne pod względem prawnym. Szczególnie istotna może okazać się ocena mema z punktu widzenia uregulowań ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1].

 

Wykorzystanie cudzego pomysłu na mema

Twórcy memów często wykorzystują informacje lub materiały już funkcjonujące w przestrzeni internetu, a także sięgają do pomysłu na mema stworzonego przez kogoś innego. Same pomysły zwykle nie korzystają z ochrony prawnoautorskiej zgodnie z art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co nie oznacza jednak, że materiał będący podstawą do stworzenia mema nie podlega ochronie prawnoautorskiej.

Ważne!

Ochroną prawnoautorską  może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Memy jako utwory zależne

Podstawą do tworzenia memów są najczęściej cudze fotografie, grafiki, filmy lub teksty. Materiał będący podstawą do stworzenia mema może mieć charakter utworu, który będzie podlegał ochronie prawnoautorskiej, pod warunkiem że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ważne!

Przesłanki uznania treści za utwór:

  1. materiał jest przejawem działalności twórczej człowieka,
  2. ma indywidualny charakter, tj. w minimalnym stopniu wyróżnia się z istniejącego zasobu dzieł,
  3. jest us...

Ten materiał dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy