Jakie są najczęstsze spory prawne w branży marketingowej?

Prawo w marketingu

W branży marketingowej pojawiają się pewne powtarzalne sytuacje sporne. Poza klasycznymi sporami z innymi podmiotami działającymi na rynku, warto też wskazać na problem tzw. ukrytej reklamy. Jej stosowanie może narazić nas na problemy w relacji z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także na spory z konsumentami i naszymi konkurentami. Poza tym trzeba też zwrócić uwagę na zagadnienia związane z prawami autorskimi i nieumiejętnym formułowaniem umów.

Ukryte reklamy

Jednym z elementów dynamicznie rozwijającego się rynku internetowego, który może stanowić przyczynę sporów, jest brak właściwego oznaczania treści reklamowych (tzw. „ukryta reklama”). Często bowiem zdarza się, że treści reklamowe przybierają postać neutralnej recenzji czy opisu indywidualnego doświadczenia influencera.

Takie działanie rodzi istotne konsekwencje. Stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w stosunku do konsumentów, może być naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, a także czynem nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, dalej: „p.n.p.r.”, taką nieuczciwą praktyką jest zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Zgodnie z zapisami art. 7 pkt 11 p.n.p.r. nieuczciwą praktyką rynkową jest również kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji, gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993...

Ten materiał dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy