Jak robić moralny influencer marketing?

Social media marketing

Zawód influencera nie zawsze cieszył się dobrą opinią i często był postrzega- ny jako nieodpowiedzialny i pozbawiony moralności. Wiele razy słyszeliśmy o współpracach „scamowych” oraz sytuacjach, gdy influencer promował pro- dukt, którego sam wcześniej nie używał i nie znał. Pomimo tych negatywnych aspektów, firmy coraz częściej przekonują się do tego typu działań. Mają one bowiem duży wpływ na wzrost sprzedaży produktów i usług, a badania po- twierdzają, iż korzystanie z influencer marketingu ma bardzo wiele plusów. Pozostaje zatem pytanie: jak przeprowadzić kampanię marketingową z twór- cami internetowymi, aby była ona w pełni etyczna?

JAK OBECNIE WYGLĄDA INFLUENCER MARKETING?

 

Influencer to zawód, który w dużej mierze wpływa na opinie wielu ludzi. Odbior- cy oglądają influencerów z różnych powodów, często ze względu na sympatię do danej osoby lub wspólne zainteresowania. Fani influencerów uważają, że do- brze ich znają i mają duże zaufanie do nich oraz do produktów, które polecają. Tym, co wyróżnia influencer marketing spośród innych działań marketingowych jest to, że głównym produktem, który „sprzedaje” influencer, jest zaufanie i od- działywanie w grupie swoich odbiorców. Działania twórców internetowych naj- większy wpływ mają na najmłodszych widzów, którzy bardzo często czerpią od nich wzorce. Choć niektóre z tych działań mogą wydawać się niewłaściwe z mo- ralnego punktu widzenia, influencer musi działać moralnie, jeśli chce utrzymać zaufanie odbiorców.

Obecnie wielu twórców jest krytykowanych za przyjmowanie współpracy bez zastanowienia, promowanie wielu produktów w tym samym czasie, podej- mowanie kontrowersyjnych czy szkodliwych kolaboracji oraz brak weryfika- cji przed podjęciem działań. Dlatego influencerzy nie mogą działać w sposób, który naraziłby ich na krytykę ze strony odbiorców. Twórcy, z którymi miałam do czynienia, choć różnią się w podejściu do współpracy i granic moralnych, zgadzają się jednogłośnie, że muszą być autentyczni, szczerzy i naturalni i to

jest dla nich klucz do sukcesu. Bez tego nie mają szansy na utrzymanie się w branży. Wśród influencerów zajmujących się marketingiem coraz częściej pojawiają się bardziej świadomi twórcy, którzy dokładnie analizują każdą pro- pozycję współpracy, kierują się własnymi przekonaniami i wartościami oraz rozważają, czy dany produkt może zaszkodzić ich odbiorcom. Niemniej jednak istnieje nadal duża grupa influencerów, którzy godzą się na każdą propozycję i reklamują produkty bez wiedzy o nich.

JAKIE JEST PODEJŚCIE INFLUENCERÓW DO WSPÓŁPRACY Z MARKAMI?

Podejście influen...

Ten materiał dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy